menu

Disclaimer

1. Gebruiksvoorwaarden van onze website


1.1 Het gebruik van onze website en webshop is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. De gebruiksvoorwaarden zijn vrij consulteerbaar op onze website, en door onze website te bezoeken wordt u geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Voor specifieke verrichtingen op onze website waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zal er uitdrukkelijk gevraagd worden naar uw toestemming en is onze privacyverklaring van toepassing (link naar privacyverklaring). Onze website maakt ook gebruik van cookies. Voordat u verder surft op onze website, zal eveneens gevraagd worden om de cookies te accepteren. Meer informatie over het gebruik van cookies, vindt u verder in deze disclaimer.


De inhoud van onze website wordt vaak gewijzigd, zodat ook deze cookieverklaring vaak moet worden aangepast. Wij raden u aan om de cookieverklaring op geregelde tijdstippen te consulteren.


1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven onze eigendom. Hoewel wij hiertoe ernstige inspanningen leveren, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Wij kunnen evenmin een voortdurende toegang tot onze website garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kan u steeds bij onze webhost terecht, waarvan u de contactgegevens onderaan de website terugvindt.


1.3 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.


1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden. Reproductie van de inhoud van de website, waarbij de inhoud aan het publiek wordt meegedeeld of deze ter beschikking wordt gesteld (zonder bronvermelding), of bepaalde inhoud wordt verkocht of verdeeld aan het publiek, is verboden. Aan de gebruikers van onze website worden geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, hetzij naburige rechten of daaraan gekoppelde vermogensrechten overgedragen. Bij elke inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten of deze van onze commerciĆ«le partners, is de gebruiker gehouden tot schadevergoeding. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing, zoals geĆÆncorporeerd in Boek XI,Titel 5 van het Wetboek van Economisch Recht.


1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Wij garanderen niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen ons en de beheerders van die sites.

Messenger logo
Chat